Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Firma

Nasza misja

Misją firmy NetCAD jest od wielu lat tworzenie środowiska przyjaznego klientowi stykającemu się z wciąż rozwijającymi się technologiami informatycznymi oraz telekomunikacyjnymi. Wysoki poziom kwalifikacji naszych specjalistów pozwala na przełamanie wielu barier technologicznych, użytkowych oraz funkcjonalnych jakie napotykaja korporacje, firmy oraz pojedynczy ludzie pragnący skorzystać z możliwości współczesnej techniki jako narzędzi do codziennej dziaallnosci biznesowej, jak i poza komercyjnej. Wiele naszych wdrożeń, implementacji rozwiązań oraz praktycznych koncepcji znajduje do dziś zastosowanie na rynku. Nasze nieprzerwane istnienie od 1991 roku pozwoliło na zajęcie ugruntowanej pozycji wśród liderów opolskich firm branży IT.

Nasz zespół

Tworzymy firmę wdrożeniowo-serwisową, łączącą kompetencje szczególnie w dziedzinie sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych , pomiarów sieci miedzianych światłowodowych, technologii internetowych i mobilnych, podpisu elektronicznego oraz serwisu sprzętu komputerowego. Podstawowym celem działalności firmy jest integracja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. Prowadzimy działalność projektową i wykonawczą w zakresie transmisji sygnałów telekomunikacyjnych, telemetrycznych oraz komputerowych po kablach miedzianych i światłowodowych. Zatrudniamy wysokokwalifikowanych pracowników o dużym doświadczeniu w zakresie projektowym i wykonawstwa.

Nasi klienci

 • Górażdże Cement S.A. w Choruli - dostawa sprzętu komputerowego, , serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, prace związane z inwestycjami w zakresie sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, kontrakt na modernizacje zakładowej sieci teleinformatycznej w oparciu o sprzet firmy CISCO, stałe dostawy i serwis sprzętu komputerowego do wspomagania produkcji
 • Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. O. w Opolu (umowa stała na serwis i konserwację około 50 komputerów i 30 drukarek do 2001)
 • Bank Śląski S.A. O/Krapkowice i sieć 4 filii ( konserwacja i serwis 100 komputerów i 50 drukarek w latach 94-97)
 • Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. - dostawy i serwis sprzętu
 • Politechnika Opolska - dostawy i serwis sprzętu
 • Uniwersytet Opolski - dostawy i serwis sprzętu
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - dostawy i serwis sprzętu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - sieć lokalna w LAB.Kryminalistycznym, dostawy i serwis multimedialnych stanowisk komputerowych specjalizowanych do badań kryminalistycznych, dostawa serwerów , routera CISCO, stanowisk komputerowych
 • ATEL ELECTRONICS- dostawa i serwis 50 komputerów i 20 drukarek, serwer COMPAQ dla MS NT i Oracle
 • Sp.Mieszkaniowa ZWM - sieć lokalna 63 gniazda logiczne , 3 sieci po 10 stanowisk
 • Sp. Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ - sieć lokalna 34 gniazda logiczne,2 sieci po 8 stanowisk + dostawy i serwis sprzętu
 • Prosper Bank O/Opole- dostawy i serwis sprzętu
 • Bank Ochrony Środowiska o/Opole - dostawy i serwis sprzętu
 • Miejski Zakład Komunikacyjny – dostawy sprzętu
 • MOTOSPRZĘT i POLMOZBYT Nysa – dostawy sprzętu
 • DR. MELEGHY (Tower Automotive)– dostawy sprzętu
 • Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. - dostawy i serwis sprzętu
 • CGS Beton Polska - dostawy i serwis sprzętu
 • Kancelaria Notarialna – Ewa Świętek – dostawy sprzętu
 • Kancelaria Notarialna – Anna Niedużak – dostawy sprzętu
 • APC Pressmet sp. z o.o. – dostawy sprzętu , serwis infrastruktury informatycznej i instalacje sieci
 • BRE LEASING sp. z o.o. – dostawy sprzętu
 • Zakład Energetyczny w Opolu– dostawy sprzętu
 • BTS EUROTRAMPING – dostawy sprzętu
 • Bank Spółdzielczy w Łosiowie i Grodkowie - – dostawy sprzętu, konfiguracja łączy teleinformatycznych opartych o sprzęt CISCO
 • FotoJoker K-Kożle - dostawy sprzętu
 • Ozas-Esab Sp. z o.o. Opole, kompleksowa modernizacja i rozbudowa sieci strukturalnej, dostawy sprzetu
 • EPO sp. z o.o. Opole, dostawy sprzętu , serwis infrastruktury informatycznej i instalacja centrali PLATAN MICRA
 • B+K Polska sp z o.o. Walce - – dostawy sprzętu
 • Urzędy wojewódzkie, powiatowe i miejskie województwa opolskego - dostawy sprzętu
 • NFZ Opole - dostawy sprzętu
 • Udział w projekcie i wykonaniu (jako podwykonawca) sieci komputerowych "Centrostal" Opole, KDB "AutoService" Opole, PZU S.A. Strzelce Op.,"RAKPOL" Opole, "ARTIM" Opole